Biệt thự Ba Mai

03-05-2016
Price buy: Contac us
Tên công trình:
Biệt Thự Ba Mai
Địa chỉ:
Long Thành -Tỉnh Vũng Tàu - 2014
Chủ đầu tư:
Gia Đình Anh Thành - Chị Thư
Thiết kế:
Nội Thất Mỹ Trân
Đơn vị thi công:
Nội Thất Mỹ Trân
Thiết kế lắp đặt:
Cửa - Nội Thất
Năm thi công:
2014