Biệt thự Ba Mai - Long Thành - 2014

03-05-2016
Giá: Contac us
Tên công trình:
Biệt Thự Ba Mai
Địa chỉ:
Long Thành -Tỉnh Vũng Tàu - 2014
Chủ đầu tư:
Gia Đình Anh Thành - Chị Thư
Thiết kế:
Nội Thất Mỹ Trân
Đơn vị thi công:
Nội Thất Mỹ Trân
Hạng mục:
Cửa - Nội Thất
Năm thi công:
2014

Công trình đã thực hiện