Khách Sạn Hoàng Gia

21-09-2015
Giá: Contac us
Tên công trình:
Khách Sạn Hoàng Gia
Địa chỉ:
Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
Đơn vị thi công:
Nội Thất Mỹ Trân
Hạng mục:
Nội thất phòng ngủ - 2012

Công trình đã thực hiện