Về Mỹ Trân

Về Mỹ Trân

18/01/2018
Từ một quân nhân trở về trong quân đội, sau 5 năm tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm ngành chế biến gỗ, cùng những kinh nghiệm được tích lũy suốt 10 năm (1983 – 1993) xuất khẩu gỗ xẻ. Từ 1994 đến 1998, cơ sở sản xuất đồ gỗ Mỹ Trân được thành lập, chuyên xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Châu Âu. Sau 1998, cơ sở Mỹ Trân trở thành công ty TNHH Nội Thất Mỹ Trân, kinh doanh bằng chính thương hiệu của mình tại thị trường[...]